Kära DDF(R)!

Systerföreningen i Sverige framför sina varmaste lyckönskningar på 10-årsjubileumsdagen och utbringar ett Tredubbelt Kvack!!!

big_smile  big_smile  big_smile

NAFS(K):s styrelse
via Greger Nässén