1

(0 svar, postet i Donaldisme)

I den svensksprogede finske avis Hufvudstadsbladet kunne man den 13. oktober i år læse følgende nyhed fra Finsk Nyhedsbureau (FNB):

Mensa gav pris till Aku Ankkas redaktion
                Föreningen Mensa Finland har gett serietidningen Aku
Ankkas redaktion årets Mensapris. Föreningen för personer med
hög intelligenskvot berömmer tidningens förmåga att vara med i
svängen och använda finska på ett fyndigt sätt. Tidningens chefre-
daktör Aki Hyyppä säger att ett rikt språk är tidningens varumärke.
Enligt Hyyppä sporrar priset till at skriva ännu fiffigare pratbubblor.
Enligt prisnämndens ordförande Jenni Karttunen läser många av
Mensas medlemmar Aku Ankka. Priset överlämnades till redaktio-
nen i samband med Mensa Finlands höstmöte i Åbo på lördagen.

Grattis Aku Ankka og finsk donaldisme!

2

(29 svar, postet i Donaldisme)

Milde mammon! Tak for rettelsen! Det skulle nu være bragt på plads.
På vegne af anden kollega takkes i øvrigt for venlig fagfællebedømmelse, ligesom De er velkommen til at viderebringe professor Jakobsens tak til den af Dem bekendte anden fagfællebedømmer.

3

(29 svar, postet i Donaldisme)

Til hvem det måtte interessere:
Tre og halvt år er gået siden nærværende forums tilsyneladende uendeligt vidende og altid hjælpsomme medlemmer bidrog med uvurderlige oplysninger til et forskningsprojekt ang. sporvogne i Andeby. Som nogle måske måtte have bemærket, har den bagvedliggende forskningsinstitution, Sydnordisk Akademi for Donaldisme, siden da hengemt sig i en tornerosesøvnslignende tilstand, men nu er der langt om længe atter kommet lidt liv i det gamle akademi, hvor professor Jakobsen i an(d)ledning af genåbningen præsenterer sporvognsprojektets udkomme i form af en festforelæsning med titlen "Sporvogne i Andeby": http://www.donaldisme.dk/sporvogn.htm .

SAD siger atter en gang DDF(R)-forummet en stor tak for hjælpen.

4

(34 svar, postet i Donaldisme)

Kære meddonaldister,

For hvem det måtte interessere er "Langtbortistan" behandlet som 'Månedens navn' på Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/langtbortistan/ .

Ærbødigst,
dr. Gjøgsig, rektor, SAD.

5

(29 svar, postet i Donaldisme)

Tak til Hallgeir og Treentre for de supplerende opslag - med fund af trikkepenger til følge.

Det bliver jo mere og mere speget!

På dansk har jeg desværre kun CBSV til rådighed, hvor det som nævnt er "buspenge", der omtales.
Kender I andre til andre danske oversættelsesvarianter?

6

(29 svar, postet i Donaldisme)

Mange tak til Treentre for formidlingen af den norske oversættelse.

Med donaldistisk hilsen,
J. Gjøgsig, rektor SAD

7

(29 svar, postet i Donaldisme)

Når vi nu her har adgang til ekspertkundskab fra vort nordlige broderland, vil jeg være meget interesseret i at høre, hvordan formuleringen er oversat i norsk donaldisme - bus eller sporvogn?

8

(29 svar, postet i Donaldisme)

Mange, mange tak til både Jan Erik for duckumentationen og til Treentre for tip om de amerikanske udgivelser. Nogen entydig afgørelse på spørgsmålet bringer det jo imidlertid ikke, så en større forskningsrapport fra SAD synes nu på vej desangående.

Også Bornholmer-andens og Einherjes observationer er særdeles relevante. I tysk donaldisme har Jürgen Wollina (ham, der har tegnet det barksistiske kort over Andeby) tolket køretøjet som en trolleybus, men samtidig påpeget, at "antennerne" på taget ikke synes at stå i forbindelse med nogle ophængte køreledninger - og på den baggrund tolket, at trolleybussen tilsyneladende kan køre på elektricitet udvundet direkte af luften!

Mere herom følger. Foreløbig igen en meget stor tak for hjælpen og interessen!

M.d.h. Gjøgsig, rektor SAD

9

(29 svar, postet i Donaldisme)

Kære med-donaldister,

Mon ikke der skulle være nogen på dette indsigtsfulde forum, der kan hjælpe Akademiet med et kildeopslag?
Det drejer sig om den klassiske duckumentarberetning "Jul i Pengeløse" (FC 367), nærmere bestemt om en scene, hvor Onkel Joakim forlader sin pengetank og vil vandre hjem gennem parken for at spare buspenge. Se evt. vedlagte link for den nyeste danske version af episoden (fra CBSV IX): http://www.donaldisme.dk/buspenge.jpg . I den tyske udgave beretter Hr. von And, at det er penge til sporvognen, han agter at spare, og inden denne afgørende transportmæssige kildedivergens skaber ubodelig splittelse blandt danske og tyske donaldister, vil vi fra Sydnordisk Akademi for Donaldismes side være yderst taknemmelige, om nogen af de tilstedeværende ekspertarkivarer, der måtte have en amerikansk version af beretningen inden for rækkevidde, kunne fastslå for os, hvad det famøse, bortsparede transportmiddel er i originalteksten - bus eller sporvogn (eller noget helt tredje)?

Hvis det er muligt, vil vi være yderligere ekstra taknemmelige for en indskanning af bemeldte billede i amerikansk version, der kan mailes til adressen sydnordisk@yahoo.com .

På forhånd tak og med donaldistisk hilsen,
J. Gjøgsig, rektor dr.don. SAD

10

(99 svar, postet i Donaldisme)

soer5523 skrev:
AC skrev:

Du må vist hellere læse donaldisme.dk inkl. undersider igennem en gang til hvis du tror det sidste smile

Jeg har faktisk læst en hel del derinde, og finder det meget interresant. Hr. Taffeland ??  smile

Dog mener jeg stadig at der i mange af deres artikler, bruges Barks relateret stof som argumentation

Observationen er ikke helt forkert. Umiddelbart vil jeg skyde på, at studier baseret på barksistisk kildemateriale udgør 75-80% af SAD's publicerede forskning. Dertil vil jeg dog skyndsomst tilføje, at SAD - i modsætning til hovedparten af vore kollegaer i Tyskland - IKKE bekender sig til den ortodokse barksisme, og derfor OGSÅ er åbne for anden donaldistisk duckumentation end Barks alene. Ikke desto mindre må det erkendes, at SAD's etablerede forskere nok har en tendens til at fokusere mere på de ældre kilder end på de helt nutidige. I det omfang nutidig donaldisme inddrages, gælder det oftere fra Jumbo-bøgerne end fra AA & Co. Men sådan behøver det ikke at vedblive. Lad dette være en invitation til nutidsorienterede donaldister om at indsende forskningsarbejder til SAD baseret på de seneste nyheder fra den anatide metropol Andeby.

Personligt vil jeg blot håbe, at det af hr. Stravonsky indledningsvist annoncerede anmeldelsessted "et andet sted på Nettet, som begynder med S............" måske kunne være Sydnordisk Akademi for Donaldisme, men det får vi jo altsammen at se i det nye år. smile

God jul og donaldistisk nytår til alle på forummet,
Med venlig hilsen dr. Gjøgsig, rektor SAD

Kære donaldister,

Til hvem det måtte interessere: Efter længere tids barselsafledt dvale er hovedafdelingen på Sydnordisk Akademi for Donaldisme så småt begyndt at røre på sig igen. I dag åbner vi således op for en donaldistisk klimakonference, hvor undertegnede har fået det privilegium at levere åbningsforelæsningen i Akademiets store auditorium (www.donaldisme.dk/auditorium.htm). Konferencen løber over de næste to uger, hvor der er programsat en prisuddeling og et fint besøg fra Amerika! Eventuelle interesserede er naturligvis meget velkomne til at besøge Akademiet og konferencen på den sædvanlige webadresse (www.donaldisme.dk) - skulle man føle trang til at blande sig i den muligvis CO2-ophedede debat er man ligeledes velkommen til at sende os en email på sydnordisk@yahoo.com eller man kan udlede sine tanker her på tråden - der er ingen kvoter indført i så henseende.

For hvem dette ikke måtte interessere: Undskyld forstyrrelsen.

Med donaldistisk hilsen,
Dr. Gjøgsig, rektor SAD

13

(9 svar, postet i Donaldisme)

Vær hilset,

For eventuelle interesserede i onomastisk-donaldistiske kuriøsiteter kan jeg meddele, at nærværende tråds glimrende indgangsspørgsmål nu kan besvares: Stednavnet ANDEBY optræder første gang i dansk donaldisme i Anders And & Co. nr. 12 fra 1950, nærmere bestemt i "Rip van Winkle"-historien (WDC 112) (hele to gange endda).

Med et trefoldigt HURRAP for Andeby og donaldistisk hilsen,
Dr. Gjøgsig, rektor SAD

14

(9 svar, postet i Donaldisme)

Tak for venlige besvarelser.

Jeg er enig i, at navnet DUCKBURG optræder første gang i slutbilledet i Niagara-historien fra 1944 (WDC 49), men mig bekendt blev den først udgivet i Danmark i 1968 (AA 12/1968). Og jeg er rimelig overbevist om, at ANDEBY er nævnt i dansk (og norsk) donaldisme inden da... ;o)

Med donaldistisk hilsen,
Dr. Gjøgsig, rektor SAD

15

(9 svar, postet i Donaldisme)

Tak for velargumenteret og konstruktivt tip. Det er også mit indtryk, at Fru Rindom først blev bekendt med andebyens korrekte navn efter 1951. Når jeg forhåbentlig inden alt for længe får styr på belæggene, vil der komme en lille artikel derom på det slumrende SAD.

16

(9 svar, postet i Donaldisme)

Ja, i historien om Anders And som brandmand (den første i AA 1/1949) kan man på historiens anden side se et skilt med "ANDEBORG BRANDSTATION". Det er mig bekendt den eneste omtale af dette navn.

Så vidt vides er den første omtale af "Duckburg" i amerikansk donaldisme i Barks-historien fra 1944 (WDC 49), hvor Anders går på line over Niagara, hvor der i slutbilledet står et skilt med teksten "DUCKBURG 2096 MILES".

Men spørgsmålet (for mig) er altså, hvornår vi i dansk donaldisme første gang ser navnet ANDEBY?

Godmorgen.

Mon nogen i dette kompetente forum kan hjælpe mig med en lille hastesag? Navnet "Andeborg" optræder som bekendt i første nummer af Anders And & Co. fra 1949, men hvornår hører vi første gang om "Andeby" i dansk donaldisme?

Med donaldistisk hilsen,
Dr. Gjøgsig, rektor SAD

18

(3 svar, postet i Donaldisme)

Vær nytårshilset!

”Er Sydnordisk Akademi for Donaldisme død, eller lugter det bare underligt?” Sådan har nogle blandt jer måske tænkt i den senere tid, og i så fald med god ret, idet SAD med skam at melde kun har udvist såre beskedne livstegn gennem snart en længere periode. Lad mig derfor som ansvarlig rektor give eventuelle interesserede en kort forklaring på årsagen hertil. Hverken Akademiet eller dets forskerstab er som sådan afgået ved nogen officiel form for endelig afsluttet eksistens (om end nogle måske vil hævde at hjernedødskriteriet i denne sammenhæng kunne være bragt på bane for længe siden). Sagen er derimod den, at hele Akademiets ledende administration og forskerstab (den slags smitter tilsyneladende) for nylig er blevet først kæresteramt og derpå udsat for den mest tidsrøvende faktor af dem alle: forældreskab!! Sidstnævnte enten nyligt aktualiseret eller umiddelbart forestående. Man kan faktisk sige, at de benævnte professorer, lektorer mv. har fulgt den opfordring, som så mange betænksomme mennesker gennem tiden har givet dem: ”Få jer et liv!” Det er vort inderlige håb, at dette med at have et liv KAN kombineres med udøvelse af akademisk-donaldistisk forskning, men nogen umiddelbar tilbagevenden til tidligere tiders intensive forskningsindsats skal man altså nok IKKE vente på SAD. Akademiet vil imidlertid fortsat stå åbent for interesserede studerende og besøgende gæsteforskere, hvis eventuelle skriftlige arbejder også fortsat gerne modtages til offentliggørelse. Og så KAN det jo også være, at de fastansatte forskere fra tid til Anden, mellem kæresterier og bleskift, får tid til at sætte nogle donaldistiske overvejelser på skrift.

Med donaldistisk hilsen,
rektor Gjøgsig, SAD

19

(26 svar, postet i Donaldisme)

Jeg må give hr. Damgaard ret: Vor højtærede kollega fra Stockholm har her fremlagt en særdeles tiltalende forklaringsteori!

Med hensyn til den traditionelle oversættelsesdiskussion sætter det jo endvidere tingene i det pudsige perspektiv, at Gearløs med sit danske svar "10" muligvis - som anført af Damgaard - har forstået svaret korrekt (men blot udtaler det binært), mens han med sit amerikanske svar "TEN" helt har misforstået robottens svar. Så kan man jo selv vælge, hvilken udgave man foretrækker.

Under alle omstændigheder en stor tak til hr. Stefan for (tilsyneladende) at have løst gåden på bedste akademisk-donaldistiske vis!

20

(26 svar, postet i Donaldisme)

Hmm. Yderst interessant problemstilling. Som ved påfaldende mange interessante akademisk-donaldistiske problemstillinger synes der umiddelbart at være tre potentielle årsagsforklaringer:

1. Der gælder anderledes parentes-regler i donaldistisk matematik, således at f.eks. regnestykket (2+6-3)x2 i Andeby retteligt skal udtrykkes 2+6-(3x2). Og omvendt. Eller med andre ord: multiplikationen knytter sig her automatisk til hele den forestående talstørrelse med mindre andet fremgår med parentesbrug. De matematiske regler på parentes-området er trods alt konstruerede størrelser og kan derfor tænkes at have udviklet sig lidt forskelligt i vore to kulturer.

2. Gearløs er en travl forsker, der ikke har tid til parenteser. Måske gælder dette i virkeligheden hele Andeby. Derfor er parentesen simpelthen underforstået implicit. Gearløs kan således tænkes at have udstyret robotten med en "Manglende Parentes Kompensator" (den såkaldte MPK-funktion), en funktion, der her synes tilsluttet, idet han ved, at heller ikke Andebys ungdom har tid til parenteser.

3. Gearløs har ikke udstyret robotten med tilstrækkeligt printerblæk eller udprintningen er gået i stykker halvt inden i udskrivningen af teksten "TO" således at dette fejlagtigt af Gearløs læses som "TI" (fejlagtige displayaflæsninger med fatale følger er ganske velkendte i donaldismen). I sin begejstring over sit eget skaberværk glemmer opfinderen at regne ordentligt efter (et desværre heller ikke helt ukendt fænomen blandt jordiske opfindere og forskere). Da Akademiet ikke ligger inde med den pågældende kildeberetning kan det ikke her vurderes, om denne tolkningsmulighed passer med det efterfølgende hændelsesforløb.

To alternative forklaringsmuligheder om, at Gearløs grundlæggende ikke kan regne, eller at det afvigende resultat skyldes et i donaldismen generelt anderledes regnesystem baseret på bl.a. ottetals-systemet (pga. de fire fingre på hver hånd), kubikhektaren og de seks dimensioner vil nok være at strække materialet vel vidt - hvortil kommer, at vi dermed endvidere ville bringe os op på mere end tre forklaringsmuligheder, hvilket ville fremtræde aldeles uvidenskabeligt.

Undskyld forstyrrelsen,
med venlig donaldistisk sommerhilsen
Dr. Gjøgsig, rektor SAD.

21

(5 svar, postet i Donaldisme)

Til eventuelle interesserede:

Efter tre ugers akademisk-donaldistisk mørke kan Sydnordisk Akademi for Donaldisme (SAD) endelig igen lukke portene op for studerende, gæsteforskere og undrende forbipasserende til vore mange forskellige fakulteter, institutter, centre og andre bizarre kringelkroge. Der vil hist og her stadig være et par manglende billeder og lukkede døre ("kolde links"), som håndværkerne snarest vil søge at få repareret. Jeg skal nok engang beklage den uheldige og ikke-planlagte nedlukning, der forhåbentlig ikke vil gentage sig i fremtiden. Men man ved jo aldrig, hvornår brutopianerne slår til igen...

Med donaldistisk hilsen,
Dr. Gjøgsig, rektor SAD

22

(8 svar, postet i Donaldisme)

Fra (det aktuelt usynlige) Sydnordisk Akademi for Donaldismes side vil der blive sat stor pris på en genoptagelse af de ugentlige an(d)meldelser, så det vil jeg da gerne benytte lejligheden til kraftigt at opfordre hr. Stravonsky til at gøre.

Med donaldistisk hilsen
Dr. Gjøgsig, rektor S.A.D.

23

(5 svar, postet i Donaldisme)

Til Hr. tempelherreskatmester J.V. And og alle de øvrige utålmodige,

Det er med min allerdybeste beklagelse at SAD fortsat ikke er tilgængeligt pga. tekniske problemer hos Akademiets "host" (nej, vi har ikke fået hoste, jeg prøver at benytte hvad jeg har forstået er termen for den vært, der lægger server til SADs sider). Faktisk er tålmodigheden hos Akademiets konsistorium også ved at være sluppet op, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at forhøre mig hos DDF(R)-debatforummets kyndige brugere, om nogen her skulle kende en alternativ "host"/website-vært, som kan anbefales til en institution af SAD's kaliber (her tænker jeg ikke mindst på det rent billedstørelsesmæssige volumen)? Anbefalinger kan eventuelt stiles direkte til undertegnede på emailadressen sydnordisk@yahoo.com.

På forhånd tak for eventuelle gode råd og anbefalinger, og nok engang undskyld ventetiden (samt tak til Hr. J.V. And for de pæne ord om vore artikler).

Med donaldistisk hilsen,
dr. Gjøgsig, rektor SAD

24

(5 svar, postet i Donaldisme)

Som enkelte måske har bemærket, har Sydnordisk Akademi for Donaldisme været bortrejst fra internettet gennem hele weekenden og er endnu ikke vendt tilbage. Hvad enten dette nu måtte give forhåbning eller bekymring om en permanent nedlukning af Akademiet, så kan jeg skuffe/berolige med, at dette ikke er tilfældet. Af ukendte årsager - jeg har personligt (som altid) ondsindede agenter fra Brutopia under mistanke - er den server, hvortil Akademiet betaler husleje, "stået af", som det vist hedder med et teknisk fagudtryk, og det kommer muligvis til at tage et par dage, førend en ny server er kommet "op at køre" (endnu et fagterm) og en tro kopi af Akademiet er blevet genopbygget efter tegningerne i back up-arkivet. Men før eller siden flyver den akademisk-donaldistiske and altså igen...

Med donaldistisk hilsen
Dr. Gjøgsig, rektor SAD

25

(28 svar, postet i Donaldisme)

Kære stud.and. N.J. Søand,

Det lyder som et ganske rimeligt forslag, at oprette en konkret afdeling eller måske ligefrem et institut eller center på SAD alene helliget donaldistisk genealogi, da dette jo ubestrideligt er et stort og vigtigt emne. Spørgsmålet vil blive taget op på næste hovedbestyrelsesmøde. (Mere præciseret: jeg skal prøve at overtale pedellen til at rydde rengøringsrummet ovre på Cornelius Blisand-kollegiet, så vi kan fremskaffe de nødvendige lokaler.)

Under alle omstændigheder er flere donaldistisk-genealogiske bidrag, der måske aktuelt henlever en forsmået tilværelse i diverse skrivebordsskuffer og glemte pc-filer, naturligvis altid velkomne.

Med donaldistisk hilsen og ønsket om en god weekend,
dr. Gjøgsig, rektor SAD