Tråd: Don Rosa - 65 år

I dag, 29. juni 2016, fyller Don Rosa 65 år!