Dansk Don Rosa-indeks

Oktober 2004, 52 sider, ISBN 87-989805-0-5

Indeks over Don Rosas Disney-serier, udgivet af Dansk Donaldist-Forening, forfattet af Anders Christian Sivebæk og Thomas Pryds Lauritsen.

Udsolgt, bliver ikke genoptrykt.

Dansk Don Rosa-indeks

2. udgave

2008, 72 sider, 2. udgave, 1. oplag: 300 stk., ISBN-13 978-87-989805-1-3

Foreningens nye og opdaterede indeks over Don Rosas Andeby-produktion på dansk – både hvad angår serier, forsider og andre illustrationer. Krydret med artikler og indekser over dedikationer, hidden mickeys, anbefalede links og litteratur. Forsiden er tegnet særligt til indekset af Don Rosa og bagsiden gengiver Foreningens tegning sammen med pressens mening om 1. udgave af indekset

Dansk Don Rosa Indeks, 2. udgave

Indekset er opdateret med hjælp fra en redaktionsgruppe bestående af Jesper Pedersen, Hans Christensen, Laila Jespersen, Sigvald Grøsfjeld Jr., Niels Jakob Søe Loft og Mathias Bøgh Johansen