Referat af generalforsamling 2014-02-01

Referat fra generalforsamling i DDF(R), 1. februar 2014
ad. 1 – Mogens Ormstrup blev valgt som ordstyrer.

ad. 2 – AC blev valgt som referent.

ad. 3 – Stemmeberettigelsen var blevet kontrolleret før vi gik i gang – og der blev desuden fordelt sengepladser.

ad. 4 Indkaldelsen var udsendt rettidigt og blev dermed godkendt. Der er sandsynligvis et problem med nogle medlemmers mailadresse-spamfilter, men vi kunne ikke umiddelbart se en løsning.

ad. 5 Dagsorden godkendt

ad. 6 Referat fra sidste (ekstraordinære) generalforsamling godkendt

ad. 7 Formandens beretning. AC fortalte om årets gang i foreningen. Særligt vore to møder, med godt fremmøde og god pressedækning til sommermødet. Sommermødet var i øvrigt meget internationalt. Vores medlemsblad udkom med to numre og vi deltog på tegneseriemessen Comics Copenhagen. Desuden havde AC formidlet Anders And både på biblioteker og på en lokal skole (AC valgte vist at overføre tilråbene om skamløs selvpromovering, da han fortalte om det sidste).

ad 8. Kassererens beretning: ”Året 2013 bød på 19 indmeldelser, hvilket var en del mere, end vi havde håbet på og samtidig var det medvirkende til, at vi i 2013 havde en netto tilgang på 1 medlem, fra 129 aktive medlemmer pr. 01.01.13 til 130 pr. 01.01.14.
Samtidig bød året på flere økonomiske positive overraskelser: Mange donationer (tak for det!), et rigtigt godt salg af blade, kommisionsindtægter, mindre portoindtægter end forventet og da vi samtidig delte en stand på Copenhagen Comics med Forlaget Damgaard i stedet for at afholde udgiften alene, så endte året med et rigtigt flot resultat med 5177,87kr i overskud!
Det er dejligt på vores ellers lidt trængte konto de forgående år og det betyder også, at der ikke ses et behov for en kontingentstigning i 2015!” Dette blev uddybet med gennemgang af regnskab budget og balance.
I det Laila satte sig efter kasserens beretning byttede hun plads med Niels Jakob, således at han blev kasserer og hun blev redaktør. Se vedtægterne og konstatér at sådan en rokade er fuldt tilladt ifølge disse.

ad. 9 – 1 AC gik af som formand, efter at have siddet på posten siden 2008. Laila Jerming Jespersen
blev valgt som ny formand med akklamation (klapsalver).
ad. 9 – 2 Den helt nye redaktør, Laila, gik af. (vi klappede nok mest af den forrige redaktør, Niels Jakob) og AC opstillede med en kort valgtale – der var ingen modkandidater og dermed blev han valgt som redaktør.

ad. 10 Begge revisorer blev genvalgt – Asger Pedersen og Mogens Ormstrup

ad. 11 Ændringsforslaget blev vedtaget.

ad. 12 Der var fremkommet forslag om at udnævne tyske Jano Rohleder til æresmedlem. Forslaget blev motiveret og debateret af deltagerne.
Ved en afstemning var der 1 stemme for, 12 imod og 2 blanke, og forslaget blev således stemt ned.

Evt.
Pkt. 1 – Herlev Biblioteks filial Hjortespring har købt et medlemskab/abonnement på Rappet, og redaktøren vil forsøge at overtale andre større biblioteker til også at købe et medlemskab.
Pkt. 2 – Sommermødet kan afholdes hos AC i Sønderhå, Thy – det blev godtaget af forsamlingen.
Pkt. 3 – Vi diskuterede deltagelse på art-bubble, som er blevet lidt pebret – kassereren tager kontakt.
Pkt. 4 Rappet udkommer senere – de sidste numre blev rost.
Pkt. 5 – Formanden havde ikke haft tid til at lave mødeplakat; vi blev enige om at forsøge at lave sommermødeplakater fremover, som et minimum.
Det blev også drøftet at lave kopper/krus og trøjerne med broderi blev nævnt. Don Rosas a3-tryk blev også nævnt og det blev foreslået at vi kunne spørge Don om han vil lade os tage dem i
kommission, så kan vi trykke dem for ham.

AC