Referat af generalforsamling 2015-02-07

Referat fra generalforsamling i DDF(R), 7. februar 2015

ad. 1 Laila Jespersen blev valgt som ordstyrer.

ad. 2 Lars Skovmand blev valgt som referent.

ad. 3 Alle tilstedeværende havde betalt kontingent og kunne derfor stemme.

ad. 4 Indkaldelsen var udsendt rettidigt og blev derfor godkendt.

ad. 5 Dagsordenen blev godkendt.

ad. 6 Referat fra sidste års generalforsamling blev godkendt.

ad. 7 Formandens beretning blev godkendt i henhold til virksomhedsberetningen.

ad. 8 Kassererens beretning blev godkendt i henhold til virksomhedsberetningen.

ad. 9 Budget for 2015 blev godkendt.

ad. 10 a. Johannes Albertsen blev genvalgt som næstformand.

ad 10 b. Niels Jakob Loft blev genvalgt som kasserer.

ad 10c. Lars Skovmand blev valgt som ny sekretær.

ad. 11 Asger Pedersen og Mogens Ormstrup blev genvalgt som interne revisorer.

ad. 12 Redaktøren af Rappet, Anders Christian Sivebæk, informerede om indholdet af det kommende nr. 24 også kaldet ”julenummeret”. Bladet skulle gerne udkomme i marts/april.

Herefter efterlyste han forfatterer, artikler og artikelemner til bladet. Følgende artikel forslag blev nævnt:
Disney i Danmark før Anders And bladet.
Sci-fi i Anders And (Disney) universet.
De seneste 5 – 10 års udvikling og tendenser i USA, her blev bl.a. Boom og Gladstone nævnt.
Sex, drugs & duck’n’roll i Disney universet.

ad. 13 Under Evt. blev der talt om:
Pkt. 1 ”Nørd Nyt Kristians” liste over tegneserielitteratur på nettet, som man gerne må supplere.
Pkt. 2 Steffen Kronborgs gamle bøger genoplives, nyredigeres og opdateres til udgivelse.
Pkt. 3 Fotos til både hjemmesiden og det fysiske fotoalbum efterlyses.
Pkt. 4 Sommermødet 2015, som muligvis kan holdes hos Rie på Fyn. Formanden tager kontakt.
Pkt. 5 Vintermødet 2016 holdes hos Laila i Jylland bistået af mor Hanne.
Pkt. 6. Sommermødet 2016 holdes hos Kjartan og hans forældre på Sjælland.

Lars Skovmand, februar 2015