Hvad er DDF(R)?

DDF(R) – eller som vores fulde navn lyder; Dansk Donaldist-Forening (RAP) – er en forholdsvis ung forening for donaldister i alle aldre, p.t. med ca. 130 medlemmer.
En donaldist er en person, som er interesseret i Andeby-universet og dets historier, figurer, tegnere og forfattere på et højt niveau. Enkelte kalder os endog nørder…

DDF(R) blev stiftet december 2001. Foreningen varetager danske donaldisters interesser, og har til formål at udbrede donaldismen i Danmark og skabe et samlingssted for danske donaldister. Vi mødes således fast et par gange om året til møder, hvor vi diskuterer vores fælles interesse, og afvikler forskellige quizzer og andre aktiviteter. Desuden mødes medlemmerne af og til på mindre regionsmøder rundt omkring i landet.
Foreningen udgiver et medlemsblad/fanzine to gange om året.

Officielle arrangementer

DDF(R) afholder normalvis to arrangementer om året, hvor alle foreningens medlemmer kan deltage. Møderne, som finder sted i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret, annonceres som regel i medlemsbladet, men ofte kan man i lang tid forinden følge med i debatten om den forestående komsammen i foreningens forum på denne hjemmeside.
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med vintermødet, som dog til tider har båret mere præg af at være et julemøde – blandt andet i forbindelse med foreningens fem års jubilæum i 2006, da DDF(R) blev skabt netop mellem jul og nytår et halvt årti tidligere. Generalforsamlingen er dog det eneste egentligt officielle punkt på mødet, som ellers, i stil med det mere regelmæssigt skoleferieplacerede sommermøde, i højere grad skal forstås som en hyggelig og aldeles uformel sammenkomst donaldisterne imellem.

Både vinter- og sommermøderne afholdes, så vidt det er muligt, privat hos foreningens medlemmer, og det kan være yderst indbringende for samlingen, i det der foretages besøg i nærliggende tegneserieforretninger og antikvariater, auktioneres og ikke mindst byttes, sælges og købes samlerne imellem. Derudover bliver der læst, set, hørt, talt, studeret, diskuteret og konkurreret til den store guldmedalje – ofte medbringer ét eller flere medlemmer quizzer af forskellige sværhedsgrader, som kan handle om alting med den mindste relevans til ordet ”Disney”. Mødetiden går som regel med det, der nu lige synes at være stemning for blandt de fremmødte medlemmer.

Mødeplakater

Det er en fast tradition, at der til hvert møde bliver produceret én eller anden form for mødeplakat fremstillet specielt til lejligheden. Plakaten præsenteres på selve mødet og bliver derefter gratis tildelt hver af de fremmødte.
Bemærk! På grund af den store efterspørgsel på de tidligere års mødeplakater, kan disse nu købes i genoptryk igennem foreningen på e-mailadressen lj@ddfr.dk. Vær dog opmærksom på, at det er genoptryk og de er markeret som sådan.

Uofficielle arrangementer

Udover DDF(R)s sommer- og vinterarrangementer, mødes medlemmerne ofte privat for at se hinandens samlinger, og ind imellem bliver der arrangeret små ture til for eksempel tegneseriefestivaler. Disse sammenkomster er som sådan ikke noget, foreningen står for, men en stor del af møderne aftales i forummet, og der skriver ofte artikler eller anmeldelser til medlemsbladet, Rappet.

Tekst af Anders Christian Sivebæk (medl. 2), tegning af Don Rosa (medl. 313)