Tidligere bestyrelser

feb. 2015 – ?

Formand Laila Jespersen
Kasserer Niels Jakob Søe Loft
Redaktør Anders Christian Sivebæk
Næstformand Johannes Albertsen
Sekretær Lars Skovmand

feb. 2014 – feb 2015

Formand Laila Jespersen
Kasserer Niels Jakob Søe Loft
Redaktør Anders Christian Sivebæk
Næstformand Johannes Albertsen
Sekretær Jesper Ilum Petersen

juli 2013 – feb. 2014

Formand Anders Christian Sivebæk
Kasserer Laila Jespersen
Redaktør Niels Jakob Søe Loft
Næstformand Johannes Albertsen
Sekretær Jesper Ilum Petersen

feb. 2013 – juli 2013

Formand Anders Christian Sivebæk
Kasserer Peter Christensen
Redaktør Niels Jakob Søe Loft
Næstformand Laila Jespersen
Sekretær Jesper Ilum Petersen

feb. 2011 – feb. 2013

Formand Anders Christian Sivebæk
Kasserer Laila Jespersen
Redaktør Niels Jakob Søe Loft
Næstformand Ole Damgaard
Sekretær Jesper Ilum Petersen

feb. 2010 – feb. 2011

Formand Anders Christian Sivebæk
Kasserer Laila Jespersen
Redaktør Niels Jakob Søe Loft
Næstformand Johannes Albertsen
Sekretær Jesper Ilum Petersen

feb. 2008 – feb. 2010

Formand Anders Christian Sivebæk
Kasserer Laila Jespersen
Redaktør Ole Damgaard
Næstformand Johannes Albertsen
Sekretær Jesper Ilum Petersen

2007 – feb. 2008

Formand Søren Haagerup
Næstformand/kasserer Anders Christian Sivebæk
Redaktør Thomas Pryds Lauritsen
Laila Jespersen
Ole Damgaard

2002 – 2007

Formand Søren Haagerup
Næstformand/kasserer Anders Christian Sivebæk
Redaktør Thomas Pryds Lauritsen

2001 – 2002

Formand Søren Haagerup
Næstformand/kasserer Anders Christian Sivebæk